درباره آجی بادام

/درباره آجی بادام
درباره آجی بادام 2017-11-16T19:26:04+00:00

آجیبادام; ارائهدهندهی معتبرترین خدمات درمانی غیردولتی درترکیه از سال 1991

acibadem-maslak-hastanesiبیمارستانهای آجیبادام ارائه دهنده خدمات درمانی و تشخیصی همهجانبه است; بهداشت حرفه ای, پیشرفتهترین فناوری پزشکی, زیرساختهایی محکم و دارای استانداردهای معتبر پزشکی (JCI = کمیسیون مشترک بینالمللی) است. آجیبادام دارای 22 بیمارستان تمامخدماتی و 20 کلینیک برای بیماران سرپایی است.

مرکز روشهای پیچیدهی درمانی که مستلزم فناوریهای پیشرفته و تجربه است

بیمارستانهای آجیبادام دارای پنج مرکز سرطاندرمانی (جراحی, پرتودرمانی, پرتوجراحی و شیمیدرمانی), 12 مرکز مراقبتهای قلبی (اطفال و بزرگسالان), نه مرکز باروری (IVF), پنج مرکز پیوند اعضاء (کبد, کلیه, مغز استخوان), چهار مرکز ستون فقرات و مفاصل, یک مرکز پزشکی ورزشی, هشت مرکز پزشکی هستهای و پنج مرکز جراحی با روبات است که به عنوان مرکزی داخلی و بینالمللی با بهرمندی از آخرین فناوریهای روز و با ملاحظه و دقتی بالا به ارائهی خدمات پزشکی میپردازد.

شبکهی خدماتی درمانی منسجم و یکپارچه ای فراتر از خدمات بیمارستانها

1

مدیریت برنامهی آجیبادام مسئولیت طراحی, تاسیس وتجهیز بیمارستان های این مجموعه را در ترکیه و خارج از ترکیه برعهده دارد. سرویس سیار آجیبادام, خدمات درمانی خود را در جادهها, خانهها, دفترهای کار, شهرکهای دور افتادهی صنعتی, انتقال اورژانسی و خدمات آمبولانسی و پزشکی از راه دور در اختیار بیماران میگذارد. آ- پلاس (A-Plus (تسهیلاتی از قبیل تغذیه, سرویسهای مربوط به رختشویی و نظافت بیمارستانها را در همهی ابعاد برعهده دارد. آزمایشگاههای آجیبادام با طیف وسیع و گستردهی خدمات آزمایشگاهی مثل آزمایشهای ژنتیک, آزمایشهای مربوط به آسیبشناسی, یاختههای بنیادی, ذخیرهسازی خون بندناف در خدمت بیماران است. و در آخر اینکه دانشگاه آجیبادام همهی تلاش خود را صرف غنا بخشیدن به رشد و توسعهی بخش کارشناسان پزشکی در بهداشت حرفهای از طریق تعلیم و آموزش نسلهای بعدی کرده است.
آجیبادام اولین مؤسسهی عمومی مراقبت از سلامتی ve بهداشت است که در بورس اوراق بهادار استانبول ثبت شده است

آجیبادام مفتخر بهسرمایهگذاری مجدد در ترکیه و مصمم به سختکوشی ve جدیت در حیطهی سلامت و بهداشت است. آجیبادام در ادامهی تلاش مستمر و بیوقفه خود به عنوان اولین ارائهکنندهی خدمات سلامت و بهداشت در منطقه با عزمی راسخ خدماتی با کیفیت برتر و قابل اعتماد و جامع را در دسترس عموم قرار داده است. در این راستا بیمارستان سیستینای آجیبادام (Sistina Hastanesi) در مقدونیه اولین گام بزرگ رادد توسعهی بینالمللی برداشته است.

آجیبادام پیشتاز در معرفی بسیاری از روشهای مراقبت و درمان در نظام بهداشتی ترکیه است

1- اولین ارائهکنندهی خدمات بهداشتی و درمانی با افتتاح کلینیکهای زنجیرهای بامراقبتهای اولیه و ثانویه شبکههای ارجاعی است. (1995)

2- اولین مؤسسهی مراقبتهای بهداشت عمومی صنفی. (IPO 2000)

3 اولین دفتر متمرکز تلفنی در مراقبت و بهداشت (2002)

4 اولین شرکت بهداشتی در جذب سرمایهگذاری سهام خصوصی بینالمللی.

5 اولین ارائهکنندهی خدمات سلامتی و بهداشت وابسته به بنگاه جهانی دانش (پزشکی بینالمللی هاروارد).

6 اولین ارائهدهندهی خدمات سلامتی و بهداشت که به مؤسسههای خارجی پیشنهاد همکاری داده. (سیستینا, اسکوپیا, مقدونیه 2010-2011)

7 اولین ارائهکنندهی خدمات بهداشت و درمان با افتتاح دانشگاه. (2007)

8 اولین ارائهدهندهی خدمات سلامت و درمان کهنتایج پزشکی درمان را باعموم مردم به اشتراک میگذارد. (از سال 2010)

9 اولین ارائهدهندهی خدمات سلامتی ve بهداشت که در لیست 100 شرکت بزرگ ترکیه و 25 کارفرمای برتر قرار دارد. (2011)

10 اولین وتنها دارندهی مجوز برتر از فیفا در منطقه. (2012)

در حال حاضر آجیبادام بخري از شبکه بزرگ جهانی است که بن عنوان املاک بینالمللی بهداشت و سلامت  (IHH) شناخته میشود

IHH سرمایهگذاری مشترکی از خانوادههای بزرگ مالزی, میتسویی از ژاپن, ویآدینلار از ترکیه است. آجیبادام از ژانویهی 2012 عضوی از این گروه است. (Park yolu), Paris (Pantai), Fransa (Apollo), Fransa’nın en iyi futbol oyuncusu olan Fransa’nın en iyi futbol macerası. همچنین IHH دانشگاه پزشکی بینالمللی مالزی را اداره میکند. IHH از ماه ژوئیهی 2012 در بازارهای سهام کوالالاماستور وساستور به ثبت رسیده است. این مجموعه دومین شرکت بزرگ بهداشت و سلامت جهانی است که سرمایهگذار بازار خود است. HH برنامهی رشد و توسعهی خود را در هند, چین, جنوبشرقی آسیا, بالکان (کشورهای سوسیالیستی سابق) خاورمیانه و در شمال آفریقا دنبال میکند.