همکاری‌ گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام با سازمان بین‌الملل JCI

//همکاری‌ گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام با سازمان بین‌الملل JCI
همکاری‌ گروه بیمارستان‌های آجی‌بادام با سازمان بین‌الملل JCI 2017-11-16T19:26:04+00:00

jci (1)

تاییدیه   Joint Commission International  کمیسیون مشترک بین المللی

تاییدیه کمیسیون مشترک بین المللی الگوی  ارزیابی بین المللی است که در بالاترین سطح مورد قبول و تایید قرار گرفته است.

این تاییدیه بر اساس بررسی های مستقل و بی طرفانه به منظور برآورد نتایج رسیدن به استانداردهای معرفی شده که به منظور بالا بردن سطح مراقبت از بیماران در مراکز درمانی طراحی شده است ارائه می گردد.

تا به امروز بیش از 800 مرکز درمانی در 68 کشور دنیا موفق به اخذ این تاییدیه شده اند.

استاندارهای کمیسیون مشترک بین المللی تحت عنوان استاندارهای بیمار محور موضوعاتی از جمله امنیت بیمار، دسترسی به امکانات درمان و تداوم درمان، حقوق بیماران و خانواده های آنها، ارزیابی بیماران و مراقبت از آنها، مراقبت بیهوشی و عمل جراحی، کاربرد داروها و آموزش بیماران و خانواده های آنها را در بر می گیرد. در چهارچوب استاندارهای مربوط به مدیریت مرکز خدمات درمانی استاندارهای مدیریتی موضوعاتی همچون  بهبود کیفیت خدمت و امنیت بیمار، پیشگیری از عفونت و کنترل آن، مدیریت، راهنمایی و هدایت، مدیریت مجموعه و امنیت، ویژگی های فردی  و آموزش کارکنان و مدیریت اطلاعات قرار می گیرند. بیمارستان Acıbademآدانا، یکی از بیمارستان های گروه خدمات درمانی Acıbadem در تاریخ 25 سپتامبر 2010 و بیمارستان Acıbadem ماسلاک در تاریخ 2 اکتبر 2010 موفق به اخذ این تاییدیه شده اند